Εγγυήσεις

Εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα που διαθέτουμε δεν έχουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα. Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακαλύψετε κάποιο ελάττωμα στα προϊόντα μας οφείλετε να μας ενημερώσετε το ταχύτερο δυνατόν και μέσα σε εφτά (7) ημέρες, είτε ταχυδρομικώς, είτε με fax είτε με e-mail. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν με άλλο όμοιο, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή θα επιστρέψουμε τα χρήματα στην περίπτωση που όμοιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση που στάλθηκαν, με τις συσκευασίες τους, τα έγγραφα που τα συνοδεύουν από τον κατασκευαστή, τις εγγυήσεις τους και, βεβαίως, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί με κάποιον τρόπο.

Για προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την πώληση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, η εγγύηση από τον κατασκευαστή τα καλύπτει για 2 χρόνια. Έτσι για την περίοδο αυτή ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο αντίστοιχο service center της χώρας που βρίσκεται. Για τον σκοπό αυτό ο κατασκευαστής συνοδεύει κάθε προϊόν με τον κατάλογο των κατά τόπους service centers.

Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει:

- τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας·

- τη φυσιολογική φθορά και γήρανση (π.χ. γδαρμένο κρύσταλλο· αλλοίωση του χρώματος ή/και του υλικού μη μεταλλικών λουρακιών και αλυσίδων, όπως από δέρμα, πλαστικό, ύφασμα, βέλκρο· το ξεφλούδισμα της μεταλλικής επένδυσης)·

- οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του ρολογιού εξαιτίας αντικανονικής χρήσης, έλλειψης φροντίδας, αμέλειας, ατυχημάτων (χτύπημα, τρύπημα, σπάσιμο, σπάσιμο κρυστάλλου κ.λπ.), κακής χρήσης του ρολογιού της εκάστοτε εταιρεία.·

- έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους εξαιτίας π.χ. της χρήσης, της μη λειτουργίας, των ελαττωμάτων ή της ανακρίβειας του ρολογιού της εκάστοτε εταιρείας.

- την περίπτωση που το ρολόι έχει υποστεί επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (π.χ. για αντικατάσταση της μπαταρίας, σέρβις ή επισκευές) ή που η αρχική του κατάσταση έχει αλλοιωθεί χωρίς τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας.

Εγγυόμαστε επίσης ότι όλα μας τα προϊόντα καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Επίσης, δηλώνουμε ότι, αν και η διακίνηση των προϊόντων μας είναι απολύτως νόμιμη και γίνεται με όλα τα παραστατικά (Τιμολόγια κ.λπ)